Εξέταση χολερυθρίνης αίματος (BIL)

Τι είναι η εξέταση χολερυθρίνης αίματος; Η χολερυθρίνη είναι μία κίτρινη χρωστική που εμπεριέχεται στο αίμα και τα κόπρανα όλων των ανθρώπων. Η εξέταση χολερυθρίνης αίματος καθορίζει τα επίπεδα αυτής …