Η οριακή (μεταιχμιακή) διαταραχή της προσωπικότητας (ΜΔΠ)

Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι μια χρόνια πάθηση που μπορεί να περιλαμβάνει αστάθεια της διάθεσης, δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις και υψηλά ποσοστά αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Η οριακή (μεταιχμιακή) διαταραχή …

Οριακή διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η οριακή διαταραχή προσωπικότητας; Η οριακή (μεταιχμιακή διαταραχή) προσωπικότητας (BPD) είναι μία ψυχική νόσος. Αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας ή τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής. Χαρακτηρίζεται …