Η σωματική άσκηση αντισταθμίζει τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας στον εγκέφαλο

Τι προκαλεί η χημειοθεραπεία στον εγκέφαλο; Η χημειοθεραπεία αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα όπλα που έχουμε για την αντιμετώπιση πολλών τύπων καρκίνου. Ωστόσο, αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος: …