Πλευρές

Τραυματισμός στα πλευρά

Πώς να ανακουφιστείτε από τραυματισμό στα πλευρά Τα πλευρά, παρόλο που είναι λεπτά οστά, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη προστασία των πνευμόνων, της καρδιά και της θωρακικής κοιλότητα. Εάν υποστείτε τραύμα …