Εκφοβισμός: Ποιες οι επιπτώσεις του σε παιδιά και εφήβους;

Ο εκφοβισμός είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα που πλήττει εκατομμύρια παιδιά και εφήβους παγκοσμίως. Πρόκειται για μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς που μπορεί να είναι σωματική, λεκτική ή κοινωνική. Ο αντίκτυπος …

Σχολικός εκφοβισμός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το φαινόμενο

Συστηματικές διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί συχνό και σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Όμως οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν την έρευνα αυτή για να αναπτύξουν προγράμματα πρόληψης του εκφοβισμού …

Mobbing: Ο εργασιακός εκφοβισμός

“Ο τρόπος με τον οποίο περιορίζετε τη συμπεριφορά [εκφοβισμού] δεν είναι με την ανάπτυξη ενός εξαντλητικού καταλόγου με πράγματα που δεν μπορείτε να κάνετε, αλλά με μια πιο θετική προσέγγιση, …