Επαγγελματική εξουθένωση

Τι είναι η επαγγελματική εξουθένωση; Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) είναι μία κατάσταση πνευματικής και σωματικής εξάντλησης που μπορεί να στερήσει τη χαρά της εργασίας σας, τις φιλίες και τις αλληλεπιδράσεις …