Επαγγελματική εξουθένωση: ‘Ένα επαγγελματικό φαινόμενο”

Τι είναι η επαγγελματική εξουθένωση; Η επαγγελματική εξουθένωση έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και θεωρείται μείζον πρόβλημα για τα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, η επαγγελματική …

Επαγγελματική εξουθένωση

Τι είναι η επαγγελματική εξουθένωση; Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) είναι μία κατάσταση πνευματικής και σωματικής εξάντλησης που μπορεί να στερήσει τη χαρά της εργασίας σας, τις φιλίες και τις αλληλεπιδράσεις …