Εξέταση επιπέδων καρβαμαζεπίνης αίματος (Tegretol)

Τι είναι η εξέταση επιπέδων καρβαμαζεπίνης; Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τη συγκέντρωση της καρβαμαζεπίνης στο αίμα. Η καρβαμαζεπίνη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων …