Σύνδρομο Cri-du-chat («Κλάμα της γάτας»)

Τι είναι το σύνδρομο cri-du-chat; Το σύνδρομο cri-du-chat είναι μία γενετική πάθηση. Ονομάζεται επίσης «κλάμα της γάτας» ή σύνδρομο 5Ρ-. Είναι μία έλλειψη στο μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 5. Είναι …