Εξέταση καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου (CEA)

Τι είναι η εξέταση καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου; Η εξέταση καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου (CEA) είναι μία εξέταση αίματος που βοηθά στη διάγνωση και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου. Χρησιμοποιείται συγκεκριμένα για καρκίνους του …