Εξέταση συμπληρώματος

Τι είναι η εξέταση συμπληρώματος; Είναι μία εξέταση αίματος που μετράει την ποσότητα ή τη δραστικότητα των πρωτεϊνών του συμπληρώματος. Οι πρωτεΐνες αυτές είναι μέρος του συστήματος του συμπληρώματος, το …