Οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες είναι πιο υγιείς

Η καρδιαγγειακή υγεία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών είναι πιο καλή, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη. Γιατί οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες είναι πιο υγιείς; Στην πρόσφατη μελέτη συμμετείχαν περισσότερες από 4.600 γυναίκες που …