Πληκτροδακτυλία

Τι είναι η πληκτροδακτυλία; Η πληκτροδακτυλία αναφέρεται σε συγκεκριμένες αλλαγές στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών που απορρέουν από μία υποκείμενη πάθηση. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να περιλαμβάνουν: Διεύρυνση …