ψυχρά έλκη

Ψυχρά έλκη

Τι είναι τα ψυχρά έλκη; Τα ψυχρά έλκη είναι ερυθρές, γεμάτες υγρό φυσαλίδες οι οποίες σχηματίζονται κοντά στο στόμα ή σε άλλες περιοχές του προσώπου. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να …