Ο Έρωτας στα δύο χρόνια της πανδημίας

Η πανδημία COVID-19 και τα επακόλουθα lockdowns έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένων των πιο στενών μας σχέσεων. Οι νεαροί έφηβοι, κατά τους πρώτους μήνες του εγκλεισμού, χωρίστηκαν από τους φίλους …