Εξέταση σερουλοπλασμίνης ορού (Cp)

Τι είναι η σερουλοπλασμίνη; Η σερουλοπλασμίνη είναι μία γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται στο ήπαρ. Είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του χαλκού στο αίμα. Ο χαλκός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο …

Εγκεφαλική παράλυση: μπορεί να βοηθήσει το παιδί μου η φυσικοθεραπεία;

Τι είναι η εγκεφαλική παράλυση; Η εγκεφαλική παράλυση είναι ένας όρος που περιγράφει μια ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη της κίνησης και της στάσης του σώματος. Η εγκεφαλική …