Εξέταση CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη)

Τι είναι η εξέταση CRP; Η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) είναι μία πρωτεΐνη που παράγεται από το ήπαρ ως απόκριση στη φλεγμονή. Υψηλά επίπεδα CRP στην αιματική κυκλοφορία αποτελούν ένδειξη φλεγμονής. …