Εξάνθημα από τη δηλητηριώδη δρυ

Τι είναι το εξάνθημα από τη δηλητηριώδη δρυ; Το εξάνθημα από τη δηλητηριώδη δρυ (αλλιώς δηλητηριώδη βελανιδιά) είναι μία αλλεργική αντίδραση στα φύλλα ή τους βλαστούς του φυτού της δηλητηριώδους …

Εξάνθημα από το δηλητηριώδη κισσό

Τι είναι ο δηλητηριώδης κισσός; Το εξάνθημα από το δηλητηριώδη κισσό (αλλιώς «Ρους η τοξική» ή Toxicodendron radicans) προκαλείται από την επαφή με το συγκεκριμένο φυτό, το οποίο αναπτύσσεται σχεδόν …