Διαθερμοπηξία (Ηλεκτροκαυτηρίαση)

Τι είναι η διαθερμοπηξία; Η διαθερμοπηξία, ή ηλεκτροκαυτηρίαση, είναι μία χειρουργική διαδικασία ρουτίνας. Χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα για τη θέρμανση του ιστού με στόχο: Να προληφθεί ή να σταματήσει η αιμορραγία …