Κατάθλιψη: Νέος βιοδείκτης βελτιώνει τη θεραπεία

Τι ορίζουμε ως βιοδείκτη; Ένας βιοδείκτης (biomarker) είναι ένα ποσοτικά προσδιορίσιμο βιολογικό χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μιας φυσιολογικής ή μη κατάστασης. Οι βιοδείκτες χρησιμοποιούνται συχνά για τη διάγνωση …