Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

Τι είναι η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη; Η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (DIC) είναι μία σπάνια, απειλητική για τη ζωή πάθηση. Στα πρώιμα στάδια της νόσου, η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη προκαλεί τον …