Εξέταση επιπέδων διγοξίνης (Digoxin)

Τι είναι η εξέταση επιπέδων διγοξίνης; Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τα επίπεδα του φαρμάκου διγοξίνη στο αίμα. Η διγοξίνη ανήκει στην ομάδα των καρδιακών γλυκοσιδών και χρησιμοποιείται για …