Βούφθαλμος

Τι είναι ο βούφθαλμος; Ο βούφθαλμος είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τη διόγκωση του οφθαλμού. Συχνά περιγράφει ασυνήθιστα διογκωμένους οφθαλμούς σε παιδιά κάτω των τριών ετών, και η …