Πυρομανία: Τι κρύβεται πίσω από τις σκόπιμες πυρκαγιές;

Η πυρομανία είναι μια σύνθετη και ενδιαφέρουσα ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μια συντριπτική παρόρμηση να ανάβει κανείς σκόπιμα φωτιές. Το φαινόμενο αυτό έχει κεντρίσει την περιέργεια των ψυχολόγων, των …

Διαταραχές προσωπικότητας: Πώς οργανώνονται;

Οι διαταραχές προσωπικότητας αποτελούν μια σημαντική κατηγορία ψυχοπαθολογίας. Χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια προβλήματα με τις σχέσεις, την ταυτότητα και τη συναισθηματική ρύθμιση, τα οποία οδηγούν σε χρόνια δυσπροσαρμοστικά πρότυπα και μεγάλη …