Διαταραχές προσωπικότητας: Πώς οργανώνονται;

Οι διαταραχές προσωπικότητας αποτελούν μια σημαντική κατηγορία ψυχοπαθολογίας. Χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια προβλήματα με τις σχέσεις, την ταυτότητα και τη συναισθηματική ρύθμιση, τα οποία οδηγούν σε χρόνια δυσπροσαρμοστικά πρότυπα και μεγάλη …