Άνοια: Βοηθάει ο διακρανιακός ηλεκτρικός νευρικός ερεθισμός τους ασθενείς;

Η διακρανιακή ηλεκτρική νευρική διέγερση (tES) ή κρανιακή ηλεκτρική νευρική διέγερση (CES), είναι μια μη επεμβατική διέγερση του εγκεφάλου, όπου η εγκεφαλική δραστηριότητα διεγείρεται ή αναστέλλεται με την εφαρμογή σταθερού …