Υπερηχογράφημα Doppler

Τι είναι το υπερηχογράφημα Doppler; Το υπερηχογράφημα Doppler είναι μία απεικονιστική εξέταση που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για να αναδείξει την κίνηση του αίματος μέσω των αιμοφόρων αγγείων. Ένα τυπικό υπερηχογράφημα …