Ηλεκτρομυογράφημα και μελέτη νευρικής αγωγιμότητας

Τι είναι το ηλεκτρομυογράφημα και η μελέτη νευρικής αγωγιμότητας; Το ηλεκτρομυογράφημα (EMG) και η μελέτη νευρικής αγωγιμότητας είναι εξετάσεις που μετρούν την ηλεκτρική δραστηριότητα μυών και νεύρων. Τα νεύρα αποστέλλουν …