Εξέταση καλπροτεκτίνης κοπράνων

Τι είναι η εξέταση καλπροτεκτίνης κοπράνων; Πρόκειται για μία μη επεμβατική εξέταση που βοηθά στην ανίχνευση ύπαρξης φλεγμονωδών ή μη φλεγμονωδών παθήσεων του παχέος εντέρου. Η εξέταση αυτή είναι χρήσιμη …