Ελαστογραφία

Τι είναι η ελαστογραφία; Η ελαστογραφία, επίσης γνωστή ως ελαστογραφία ήπατος, είναι ένας τύπος απεικονιστικής εξέτασης που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ίνωσης του ήπατος. Η ίνωση είναι μία πάθηση που …