Πλατυποδία

Τι είναι η πλατυποδία; Αν έχετε πλατυποδία (pes planus), δεν έχετε την φυσιολογική ποδική καμάρα όταν στέκεστε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο κατά τη διάρκεια σωματικής δραστηριότητας. Η πλατυποδία είναι …