Σύνδρομο εύθραυστου Χ

Τι είναι το σύνδρομο εύθραυστου Χ; Το σύνδρομο εύθραυστου Χ (FXS) είναι μία κληρονομική γενετική νόσος που προκαλεί μαθησιακές και αναπτυξιακές αναπηρίες. Είναι επίσης γνωστό ως σύνδρομο Martin-Bell. Το σύνδρομο …