Ατελής οστεογένεση: Υπάρχει ελπίδα για τη θεραπεία της;

Τι είναι η ατελής οστεογένεση; Ένα πειραματικό φάρμακο μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση οστικής μάζας σε ορισμένους ενήλικες με μια σπάνια ασθένεια εύθραυστων οστών, σύμφωνα με μια μικρή προκαταρκτική μελέτη. …