Ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR)

Τι είναι ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης; Ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) είναι μία εξέταση αίματος που ελέγχει τη λειτουργία των νεφρών. Οι νεφροί έχουν μικροσκοπικά φίλτρα, που ονομάζονται σπείραμα. Η …