Επιτρέπεται το αλκοόλ στην εγκυμοσύνη;

Είμαι έγκυος, μπορώ να καταναλώνω αλκοόλ; Η κατανάλωση αλκοόλ στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οδηγεί στη γέννηση παιδιών με φτωχότερη γνωστική λειτουργία και μειωμένο βάρος, σύμφωνα με την πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση …