Άνοια: Η απώλεια ακοής και όρασης διπλασιάζει τον κίνδυνο

Η απώλεια ακοής ή όρασης είναι μέρος της φυσικής εξέλιξης της γήρανσης, αλλά μια νέα μελέτη αναφέρει ότι η ταυτόχρονη απώλεια και των δύο λειτουργιών, αυξάνει τον κίνδυνο μελλοντικής άνοιας …

Διανοητική αναπηρία: Αυτά είναι τα τοξικά χημικά που την προκαλούν

Η έκθεση στον μόλυβδο, τον υδράργυρο και σε άλλες τοξικές χημικές ουσίες, ειδικά σε επιβραδυντικά φλόγας (flame retardants) και φυτοφάρμακα, οδήγησε σε περισσότερες από ένα εκατομμύριο περιπτώσεις διανοητικής αναπηρίας στις …