Μελανωνυχία

Τι είναι η μελανωνυχία; Η μελανωνυχία είναι μία πάθηση που εμφανίζεται είτε στα νύχια των χεριών είτε των ποδιών. Η μελανωνυχία αναφέρεται στην εμφάνιση καφέ ή μαύρων γραμμών στα νύχια …