Οξεία γαστρίτιδα

Τι είναι η οξεία γαστρίτιδα; Η οξεία γαστρίτιδα είναι η φλεγμονή ή το οίδημα της επένδυσης (του βλεννογόνου) του στομάχου. Ο πόνος της οξείας γαστρίτιδας είναι έντονος, όμως προσωρινός, και …