Εξέταση HER2 (Καρκίνος του μαστού)

Τι είναι η εξέταση HER2; Ο όρος HER2 αναφέρεται στον «υποδοχέα του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα τύπου 2». Πρόκειται για ένα γονίδιο που παράγει μία πρωτεΐνη, η οποία εντοπίζεται στην …