Σάρκωμα Kaposi

Τι είναι το σάρκωμα Kaposi; Το σάρκωμα Kaposi (KS) είναι ένας καρκινικός όγκος, ο οποίος εμφανίζεται σε πολλαπλές θέσεις στο δέρμα και γύρω από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες …