Γενετική εξέταση HLA-B27

Τι είναι η γενετική εξέταση HLA-B27; Το αντιγόνο ιστοσυμβατότητας HLA-B27 είναι μία πρωτεΐνη που εντοπίζεται στην επιφάνεια των λευκών αιμοσφαιρίων. Η συγκεκριμένη εξέταση ανιχνεύει την πρωτεΐνη HLA-B27. Τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας …