Φυσική ανοσία και Covid-19: Η φυσική ανοσία παιδιών και εφήβων έναντι του SARS-CoV-2

Τα παιδιά και οι έφηβοι φαίνεται να διαθέτουν φυσική ανοσία έναντι του νέου κορωνοϊού, έπειτα από την μόλυνσή τους με άλλους κορωνοϊούς, που προκαλούν ηπιότερα συμπτώματα. Κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να …