Μπορεί το ηλετρονικό τσιγάρο να οδηγήσει στην διακοπή του καπνίσματος;

Οι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με το κάπνισμα είναι γνωστοί. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι πνευμονοπάθειες, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χρησιμοποιούν την ενέργεια της …