Τι προκαλεί την παράλυση ύπνου;

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μερικές φορές έντονους εφιάλτες – αλλά στην περίπτωση της παράλυσης ύπνου, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να διακρίνουμε αυτά τα όνειρα από την πραγματικότητα. Ορισμένοι ασθενείς, …