Καρδιακός ρυθμός: Πώς να υπολογίσετε τις κατάλληλες τιμές

Ο ενεργητικός καρδιακός ρυθμός είναι μια μέτρηση της καρδιακής δραστηριότητας ενός ατόμου κατά τη διάρκεια της άσκησης. Οι άνθρωποι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να βελτιστοποιήσουν τις προπονήσεις τους, εξασφαλίζοντας …