Σπασμένο πλευρό

Κάταγμα στα πλευρά

Πώς να θεραπεύσετε ένα σπασμένο πλευρό; Ο θώρακας αποτελείται από 12 ζεύγη πλευρών. Εκτός από την προστασία της καρδιάς και των πνευμόνων, ένας ακόμη ρόλος τους είναι η υποστήριξη πολλών …