Γλαύκωμα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τι είναι το γλαύκωμα και πώς προκαλείται; Το γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που σχετίζονται με την απώλεια της περιφερειακής και της κεντρικής όρασης. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων προκαλείται …

Γλαύκωμα κλειστής γωνίας

Τι είναι το γλαύκωμα κλειστής γωνίας; Το γλαύκωμα κλειστής γωνίας είναι μία πάθηση κατά την οποία η ενδοφθάλμια πίεση (πίεση εντός του οφθαλμού) αυξάνεται. Υπάρχει μία πληθώρα ασθενειών που εμπίπτουν …