Λεμφοίδημα

Λεμφική δυσλειτουργία (Λεμφοίδημα)

Τι είναι η λεμφική δυσλειτουργία; Ο όρος λεμφική δυσλειτουργία υποδηλώνει την μη φυσιολογική λειτουργία του λεμφικού συστήματος. Το σύστημα αυτό συνίσταται από λεμφαδένες και λεμφαγγεία τα οποία συγκεντρώνουν τα διάφορα …