Εξέταση επιπέδων λεβετιρακετάμης αίματος (Keppra)

Τι είναι η εξέταση επιπέδων λεβετιρακετάμης; Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τα επίπεδα του φαρμάκου λεβετιρακετάμη στο αίμα, ώστε να καθοριστεί η εξατομικευμένη δόση, να ανιχνευτεί η τοξικότητα, να …