Εξέταση ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH)

Τι είναι η εξέταση ωχρινοτρόπου ορμόνης; Αυτή η εξέταση μετρά τα επίπεδα της ωχρινοτρόπου ορμόνης στο αίμα. Η ωχρινοτρόπος ορμόνη παράγεται από την υπόφυση, ένα μικρό αδένα που βρίσκεται κάτω …