Γνωστική αξιολόγηση

Τι είναι η γνωστική αξιολόγηση; Η γνωστική αξιολόγηση ελέγχει για προβλήματα της γνωστικής λειτουργίας. Η γνωστική λειτουργία είναι ένας συνδυασμός διαδικασιών στον εγκέφαλο που εμπλέκεται σχεδόν σε κάθε πτυχή της …